Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vasárnap kérdés

2008.03.05

Kép A VASÁRNAPTÖRVÉNYÉRT FOLYTATOTT KAMPÁNY KEZDETE

Az Egyesült Államokban az események megdöbbentő gyorsasággal haladnak a vasárnaptörvényért folytatott kampány, melyet már régóta várunk. A közeljövőben rendkívül jelentős események bekövetkezésére számíthatunk, ezért fontos, hogy most tudjunk ezekről.

Dániel könyvében a 12. fejezet 10. verse szól pontosan azokról a kérdésekről amelyekkel a vasárnaptörvényre irányuló rejtett mozgalom kapcsán szembesülünk- a most elindult mozgalom valódi célját ugyanis még azok sem értik, akik elindították. Azonban mindazok kik legyőzik bűneiket, megfogják érteni a Szentírás próféciáit, és képesek lesznek majd a kulisszák mögé látni. A hivatkozott ige így szól: "Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekszenek, és az istentelenek közül senki sem érti, de az értelmesek értik".

A VASÁRNAPMOZGALOM HÁTTERE

Isten azért jelenti meg igéjében a bekövetkező eseményeket, hogy hívő népe felkészülhessen azokra. Isten népe körében azonban sokan nem készülnek, mert már nem hisznek a próféciákban. Isten népének többsége csak akkor fogja megérteni, mit vetett el, amikor már túl késő lesz. Ma még arra törekszenek, hogy több pénzt szerezzenek, és még több dolgot vásárolhassanak, szórakozhassanak. Gyarapítják házaikat és földjeiket, autókat és földi javaikat. A nyugdíjra gyűjtenek, élvezetüket a lelik evés-ivásban, miközben elfeledkeznek a sebesen beteljesedő próféciákról - most pedig mikor elkezdődik a vasárnap melletti kampány, önelégült nyugalommal szunnyadnak, anélkül, megtisztultak volna, és teljesen készületlenek.

A pápaság alkalmazkodik a világ szokásaihoz, és az emberi hagyományokat jobban tiszteli, mind Isten parancsolatait. Ez a szellem a pápaság szelleme, áthatja a protestáns egyházakat, és a vasárnap felmagasztalására ösztönzi, ugyanarra , amit a pápaság előttük már megtett.

Megfigyelhetjük, hogy a vasárnap megszentelésére irányuló mozgalom már elindult. Ez jelenleg rejtett mozgalom, bár egyszer majd nyíltan is felfog lépni. E mozgalom vezetői nem értik cselekedeteik jelentőségét, mert nem értik a próféciákat. Azt gondolják a jó ügyért buzgólkodnak, hiszen hogyan lehetne rossz az, ami az erkölcsiség támogatására irányul? Isten népe körében szintén sokan nem értik e mozgalom lényegét. Nem látnak nagy veszélyt, különösen azért nem, mert nem tanulmányozták a próféciákat, vagy nem akarják elhinni azt, ami a szemük előtt történik. Lényeges, hogy még nem akarnak megváltozni, és elkészülni, azáltal, hogy lemondjanak bűneikről vagy a világ élvezeteiről.
Nem most van itt az ideje annak, hogy az elménket csekély fontosságú dolgok kössék le. Miközben az emberek alusznak, a Sátán folyamatosan úgy alakítja a dolgokat, hogy az Úr népe ne számíthasson kegyelemre vagy igazságos ítéletre. A vasárnap mozgalom rejtetten tör utat magának. Vezetőik elfedik a valódi célkitűzést, és sokan azok közül akik csatlakoznak a mozgalomhoz, maguk sem látják, merre irányulnak a mélyben a meghúzódó indítékok. A mozgalom szelíd és látszatra keresztény hitvallást követ, de mikor megszólal, úgy szól mint a sárkány. Kötelességünk, hogy megtegyünk minden tőlünk telhetőt a fenyegető veszély elhárítására.

A vallási hatalmak, melyek a hitvallásuk szerint a mennyhez kötődnek, és azt állítják, hogy a bárány jellemvonásaival bírnak, cselekedeteik által megmutatják, hogy a szívük a sárkányé, és valójában a Sátán felbujtására az ő irányítása alapján cselekszenek. Eljön az idő mikor Isten népére ránehezedik az üldözők keze, mert megszentelik a hetedik napot. Sátán változtatta meg a szombatot abban a reményben, hogy így meghiusítja Isten terveit. Arra törekszik, hogy isten parancsolatainak kevesebb tekintélyük legyen a világban az ember törvényeinél. A bűn embere, aki úgy gondolta, hogy megváltoztatja az időket, és a törvényt, és aki mindenkor elnyomta Isten népét, olyan törvények meghozatalára veszi rá az embereket, amely kötelezővé teszi a hét első napjának megünneplését. Isten népének azonban szilárdan ki kell állnia Ura mellett, Ő pedig munkálkodni fog értünk, és egyértelműen bemutatja, hogy Ő az Isten mindenek felett.
Figyeljük meg: Sátán az, aki megváltoztatta az időket és a törvényt, s a bűn emberén - a pápán és a pápaságon - keresztül munkálkodik. Ez a hatalom az Isteni szombatja helyett a saját szombatját iktatta be. A vasárnap ünneplő protestánsok rendkívül sebezhetők, mert elfogadják Róma tekintélyét , s amikor a vasárnapot tartják meg a Biblia szombat helyet, ezzel Róma iránti lojalitásukról tesznek bizonyságot, továbbá nincs erejük arra, hogy ellenálljanak Róma indítványainak. Ezért olyan védtelenek az ökumenikus mozgalommal szembe. Arra szoktatták őket, hogy gondolják: a vasárnap az igazi nyugalomnap, és ebben a pontban annyira egyet értenek, hogy erre építik az egységtörekvéseiket. Nem veszik észre, hogy a vasárnap ünneplés Rómától származik, s ez a hatalom több milliárd ember elméjében változtatta meg Isten törvényét. A vasárnap ünneplés felmagasztalására irányuló mozgalom Róma tanításainak alappillére. Ahogyan a protestáns Amerika egyre inkább azonosul Róma elveihez , és az ökumenikus mozgalom révén egyre jobban azonosul lelkületével is, maga is üldöző hatalommá válik.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.