Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2008.02.17

Kiknek a nyugalom napja a szombatnap?

Kép Az igaz, hogy a Bibliában eredetileg a sabbath kifejezés szerepel, és nem a szombat. A zsidók sorszámozták a napokat, amelyek közül a 7. volt a nyugalom napja - azaz a sabbath. (A napok nevei a pogány kultúrákban viseltek neveket, sokszor égitestekét, így pl. a vasárnap angolul és németül egyaránt a "Nap napja" jelentéssel bír).

A sabbath mint kifejezés ugyan zsidó eredetű, de kérdés, hogy a tartalma, a nyugalomra vonatkozó rendelkezés is csak a zsidóságra vonatkozó hatállyal bír-e.
I. Móz. 2:2-3-ban azt olvassuk, hogy a 7. napra nézve rendelt Isten nyugalmat, személyes példaadással (!), noha nyilván nem szorult rá, és ne felejtsük el, hogy ekkor még nincs zsidó nép, csak ezer évekkel később. Ezért sem mondható, hogy csak a zsidókra vonatkozott, amit az is alátámaszt, hogy Jézus szavai szerint "A szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért." (Márk. 2,27), tehát az emberért és nem a zsidóért. (Megjegyzem, itt is a sabbath szó áll a görögben). A testi-lelki pihenés tehát sem csak a zsidó ember szükséglete és kiváltsága, hanem minden emberé (a mai élettempó mellett talán nem is igényel különösebb magyarázatot).

Ez szempont és rendelkezés végigkíséri az emberi történelmet a Bibliában (ld. pl. Mát. 24,20 "Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon [a görögben itt is sabbath szerepel!]: - Jézus szavai egyértelműen a történelem lejártáról szóló prófécia keretében, kifejezetten a vég idejére fogalmazzák meg a mondandóját).
Ez azért nem meglepő, mert Istennek nem változnak a szempontjai, ahogy az emberi lét törvényszerűségei és szükségletei sem, amelyekre tekintettel születnek (érdekkesség, hogy már a bűneset előtt megfogalmazódik a nyugalom és a nyugalomnap rendelkezése I.Móz. 2:2-ben).

Azt látni kell, hogy a nyugalomnap a kereszténységben sem ismeretlen, csak éppen más napon és más tartalommal jelenik meg. Igaz, hogy erre az eltérésre vannak különböző magyarázatok, de hogy ezek mennyire megalapozottak, azt kinek-kinek magának kell eldönteni. Ebben lehet nagy segíség a Biblia, annak személyes olvasásáa, tanulmányozása :-)

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Kedveskarel@freemail.hu

Karel, 2008.08.03 15:59

A szombatot Jézus Mózes törvényének nevezte, a Mózes törvényét pedig Jézus a halálával eltörölte. (Efézus 2:15) Hogy lenne még érvényben Mózes törvénye (a szombat)ezek után?

Re: Kedveskarel@freemail.hu

anna , 2014.10.10 22:57

Kedves Kedveskarel!
Budapesten voltam egy Biblia kiállításon még 1 hétig van Magyarországon, Újpesten, nagyon különleges, és sok régi kincset találni, nagyon sokféle fordítású Bibliát. Ott a görögben azt hiszem, úgy van írva, hogy a ceremoniális törvényeket szegezte a fára. Utána kell nézni. Viszont az biztos, hogy Jézus keresztre feszítése majd feltámadása,Atyához hazamenetele ,után is olvashatjuk , hogy Pál, és társai is szombaton jártak a zsinagógába, ill. még a pogányokra is ezt írja: Ap.Csel.13:42-48, Ap.Csel.13:13-15. Ha nem is így van, és rosszul is szóltam, megéri megpihenni e napon, és szentelni egy kis időt az életemből Istennek, nekem legalábbis megéri :)

kaunn@lajt.hu

kaunn, 2012.09.03 07:10

"I. Móz. 2:2-3-ban azt olvassuk, hogy a 7. napra nézve rendelt Isten nyugalmat,"
Semmiféle rendelésről nem ír a Biblia ezen a helyen, nem kellene kiforgatni a szöveget, amely csak azt mondja, hogy Isten megnyugodott, megáldotta és megszentelte a hetedik napot. Az sincs leírva, hogy ez 24 órás volt! Az már egy belemagyarázás, hogy ez egy szombati pihenőnap rendelését jelenti az emberiség számára.

A keresztény erkölcs

Karel, 2011.02.22 12:22

Bővebben, lásd itt:
http://darwinkaprazata.blogspot.com/2011/02/kereszteny-erkolcs-vajon.html

fogaskerekes@citromail.hu

nemetmarika, 2008.08.03 19:13

Kedveskarel@freemail.hu

Máté.5,17-20
Jézus mondta:
Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.
Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik.
Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.
Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába.