Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2008.07.02

A fenevad bélyege

 Kép

  A ,,fenevad" amelyről Jelenések 12, 13 és 17 fejezetei szólnak sátáni befolyás alatt álló földi hatalom, egyház kormányzattal, amely hatalom az Isten ellenveti magát. Jelenések könyve 13. részt tekintve a pápai fennhatóság alatt álló földi hatalom az, amely ,,negyvenkét hónap" prófécia ideig (azaz 1260 évig, 538-tól 1798-ig) ,,nagy dolgokat" és ,,káromlásokat" szólt és ,,adatott néki, hogy a szentek ellen hadakozzék és őket legyőzze". Jelenések 13;5 és 7 verse szerint. Ez volt azon rettenetes egyházi rendszer vagy hatalom, amely a Biblia ,,a bűn embere, a veszedelemnek fia" néven említ, amely hatalom az EGYHÁZBAN ISTEN HELYÉT FOGLALTA EL. Ugyan ez a hatalom volt az, amely a római világbirodalmat befolyásolta, a BIBLIA helyébe a hagyományokat tette és megváltoztatta ISTEN TÖRVÉNYÉT a szombat helyébe vasárnapot téve. Olvassuk 2.Tess.2:3, 4; Dániel 7:25 verseket. Ezek mind történelmi tények, és azt bárki olvashatja. Mindezekből világosan látjuk, hogy a ,,fenevad bélyege" egy oly dolog, ami szoros kapcsolatban áll azon egyház vezetőség munkájával, amely Isten igazsága és népe ellen küzd. Jelenések 14:9-11 versei érthetően kijelentik, hogy azok, akik felveszik e bélyeget Isten ellen cselekszenek, és ezért Isten haragjában fognak részesülni. A fenevad bélyege által tehát egy igen komoly dologról van szó, és hogy mit jelent e bélyeg, azt az ihletett Írás tisztán kijelenti előttünk.

Hogy a dolgot a teljes valóságában megértsük, látnunk kell, hogy a fenevadnak van egy bélyege, azaz pecsétje, vagyis jele. Istennek is van pecsétje, amely az ő jegye. Aki magára veszi a fenevad bélyegét, azaz pecsétjét vagy jelét, az, az örök halálban fog részesülni, aki pedig Isten bélyegével, azaz pecsétjével, vagyis jegyével bír, annak örök élete a része.

De most jutunk a dolog legérdekesebb részéhez. Ez a kifejezés, hogy bélyeg jegy, pecsét, Isten szavában, a Bibliában többször előfordulnak és azok törvények, vagy pedig törvényes okiratokat jelentenek. ,,Jézabel levelet írt Akháb nevében, amely megpecsételte az ő gyűrűjével"(1Kir. 28,8.) Hámán parancsa, amely zsidó kiirtását rendelte el Eszter királynő napjaiban (Eszter 3:12) A pecsétgyűrűk használata már a régi időkben meg volt. A király neve bele volt vésve a gyűrűbe, és ezen gyűrűvel pecsételte meg és tette jogerőssé az okmányokat. Ne felejtsük el, és akkor könnyebben megértsük a következő dolgokat. Isten bélyege, jegye vagy pecsétje, az Ő törvényével áll összeköttetésben. Ezen pecsétben megtalálható az Ő neve és így ezen pecsét az, ami jogerőssé teszi az igaz törvényt.
Szükséges, hogy minden törvényes okirat pecsétje három fontos dolgot tüntessen fel. Először is az okirat kiadójának nevét; másodszor, állását; harmadszor, azon terület, amely felett hatalommal bír. Nem elegendő az, ha csak nevét írja alá, esetleg más ember is bírhat azzal a névvel. Az sem elég, ha a nevét és állását írja alá, mert más ember is bírhat azzal a névvel, ugyanakkor elnök is lehet abban a társaságban.

Az öt utolsó parancsolat nem említi Istennek nevét. Így, tehát most ezen parancsolatról nem beszélünk. Tehát az első, második, harmadik, negyedik parancsolat azonban elénk tárja Istennek nevét, állását és területét, azaz birodalmát. ,,A hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja"- itt találjuk feltüntetve a nevét ,,Hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokba van" - itt megadja az Ő állását, azaz Ő a Teremtő és birodalmának terjedelmét, az eget és a földet. Isten, a mennyeknek és földnek Teremtője - ez Istennek törvényes pecsétje. Így tehát a negyedik parancsolat, az isteni törvény jogerős pecsétje, ezen parancsolat nélkül a törvény nem volna teljes.

A dolog úgy áll, hogy a pogány hit az ő istenének vagy isteneinek fennhatóságában, de nem imádja istenét, mint teremtőt. Ha tehát Te azt hirdeted a pogányoknak, hogy Isten a Teremtő, Ő mindazt előállította és teremtette, amit a pogány természetben imád, akkor a pogány be fogja látni, hogy a Teremtő Isten felülmúlja hatalmával az ő isteneit és még azoknak is meg kell hajolniok Isten törvénye előtt. A szombati parancsolat tehát erősítésül fog szolgálni a pogánynak arra nézve, hogy a bálvány helyett Istent imádja. A Te engedelmességed pedig elősegíti őt abban, hogy megértse azon tényt, hogy Isten él és újjáteremti mindazokat, akik Neki átadták magukat.

Ha a szombat parancsolata képezi Istennek jegyét. - mert valóban szombat az Isten jegye - és a fenevad jegye, azaz bélyege éppen ellentétben áll Isten jegyével, akkor logikus mily következtetésre kell jutnunk a fenevad bélyegére nézve!

A Bibliai fenevad azon egyházi hatalom, mely az egyház és az állam egyesítése idején, a negyedik században, az egyház hagyományokat Isten Szava fölé helyezte, a negyedik parancsolat igazságát pedig lerontotta, a vasárnap ünneplését rendelte el a szombat helyett.

Röviden összefoglalva: Egy hitehagyó egyházi hatalom megrontotta Isten törvényét azáltal, hogy kiszakította abból a pecsétet és helyébe, a vasárnapot helyezte. Azután, az emberektől követeli, hogy fogadják el azon változtatást. Ezen követelmények állami törvények által is jogérvényesíti mindenütt és minden időben, amikor erre elegendő befolyásra bír. Mint a mi és más országok összes vasárnapi törvénye ezen a hamis alapelven állnak. Ha pedig közülünk valaki nem tudja azt, úgy én, mos, felvilágosítom arról, hogy úgy Isten Szava jövendölései, mint a hatalmat gyakorló egyházak tervei arra mutatnak rá, hogy nemsokára minden nemzet oly állami törvényeket fog kiadni, amely elrendeli a vasárnap világegyetemes ünneplését és annak megtartására. Kényszeríteni fogják az embereket, még halálbüntetés terhe mellett is. Tessék olvasni Jelenések könyvének egész 13.- részét.

Sokan keresztények közül jó lelkiismerettel ünnepelték a vasárnapot, azt vélvén, hogy ezzel Istennek tesznek kedves, üdvös és célszerű szolgálatot. Isten elnézi tudatlanságuk ezen jó indulatát, mindaddig, amíg több világosságot nyerhetnek. Most azonban a világosság fénylik. Isten figyelmeztet mindenkit ezen hitehagyott rendszer ellen, amely a fenevadból és az ő képéből áll, amely felmagasztalja a hamis nyugalomnapot az igazi nyugalomnap helyett, és büntetés terhe mellett akarja azt az emberre ráerőszakolni. Ekként lesz a hamis nyugalomnap az Ő bélyege. Ha az emberek megvetvén az Istentől kapott figyelmeztető üzenetet, elfogadják a vasárnap ünneplését, ami a fenevad és képe rendelt el, magukra veszik a fenevad bélyegét, mely ellen Isten figyelmezteti e világ népét. Az ember nem mondhatja meg azt, hogy melyik pillanatban különíti el magát teljesen Istentől, Istennél van az ítélet.
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nagyberekpuszta

Újvári Vizes Zoltán, 2009.08.19 11:15

Gyuri és Marika!
Mindkettőtök írása több részletében pontos, és hiteles, de valójában egymásnak nem ellentmondó!
Az igazság viszont kicsit bonyolultabb, összetettebb ennél, ezért tűnik ellentmondásosnak!
Mi a lényege a homlokra ragasztott bélyegnek?
Bio-fiziológiai tény, hogy az ember erkölcsi érzékének, igazságérzetének működéséért a homloki agylebeny működése a felelős!
Ez a férfiaknak valamivel fejlettebb, a nőknek kevésbé!
Ezért tudja a Sátán a nőket hamarabb, és könnyebben rávenni a törvényszegésre, mint a férfiakat! Ez történt állítólag a paradicsomi történetben is!
Mellesleg minden hölgynek azt tanácsolom, hogy erkölcsi kérdésekben általában helyes a férjük tanácsára , meglátására hallgatni!

A sátáni befolyás egyik leglényegesebb eleme, hogy megpróbál az emberek (homlokán)erkölcsi értékrendszerén lelkiismeretén is totális befolyással bírni!
Van egy ősrégi pápai rendelet, is amely erre tesz kísérletet, és utasításkészlete mind a mai napig nincs hatályon kívül helyezve!
Az egyesült államok alkotmánya jelenleg vallási kérdésekben szavatolja minden állampolgárának a lelkiismereti szabadságot! Az írásokat én úgy értelmeztem, hogy ez a katolikus egyház befolyására rövidesen meg fog változni, és
átadja helyét egy totalitárius elnyomó hatalmi rendszernek!

A biblia világosan megírja,(asszem Ezékiel könyvében) hogy a szombatünneplés mintegy JEL! lesz amivel a hithű Istenkövetők, és a keresztények egymást azonosíthathatják! Ez nem azonos az isten pecsétjével, ami egy ember, és isten között, mint két önálló, szuverén, szabad akarattal rendelkező lény között létrejött szerződés, Isten által való hatalommal teljes hitelesítése! Megléte biztosítja az istennel szövetségben lévők lelkének védelmét! Az életüket nem! A Sátán erőszakkal felvinni kívánt bélyege ezen is felül szeretne kerekedni, és rá befolyással bírni különböző módszerekkel!
Ahogy az írás írja: Kereskedni kíván az emberek lelkeivel is!
Az írásokat én így értelmeztem!

Re: Nagyberekpuszta

george, 2012.11.02 09:50

kedves assonyom, a fenevad belyege kerdeseben az gond hogy onok mindig arra venaszonyra hivatkoznak. whitnera, o hamis profeta volt, idegbeteg volt. a szentiras sehol nem mondja ,hogy a vasarnap a fenevad belyege. de maguknak az a fontos amit a hulye whitene, meg a vanko zsuzsika mond. ajanlott irodalom; walter rea, the white lie. tisztelettel, balazs gyorgy

Szerintem nem így van

Gyuri, 2010.01.19 23:03

Kedves Mindenki ..
A Jelenések könyvének ezen próféciája nemcsak egy részből áll a 2. része így szól:
"És hogy senki ne adhasson el és ne vehessen semmit csak akin a fenevad bélyege ,van vagy neve vagy nevének száma"
és ezen van a hangsúly.
így együtt egy prófécia.

Aki felveszi a bélyeget az elkárhozik ez biztos .
Szeretettel://Gyuri
http://utolsoidok.com

gida3@freemail.hu

robi, 2009.12.06 16:39

bocsánat a címzésért, Zoltánt és Erzsikét kellett volna írnom!
Robi

gida3@freemail.hu

Robi, 2009.12.06 16:36

Kedves Zoltán, Gyuri, Marika!
A férfi - kontra nő kérdés eldöntésében - mint minden másban is - a Szentírás a mérvadó és nem a tudományoskodás és nem a kocsmai vulgarizált példálózás. Nézzük: Isten: Atya - tehát férfi. Jézus - férfi. Ádám az első ember férfi. Mózes és a többi próféták férfiak. A tanítványok férfiak. Végezetül álljon itt Pál apostoltól egy tartalomhű idézet: Az asszonyok engedelmeskedjenek mindenben a férjüknek az Úrban, ahogy illik. Az asszonynak megtiltom, hogy az Istentiszteleten szóljon. Ha valamit akar, kérdezze meg a férjét otthon. Eddig az idézet. Természetesen nagyon szeressük a feleségünket, de tartsuk magunkat a bibliai normához és ne a Clara Zetkin féle női egyenjogúsító mozgalomhoz. Legyetek áldottak az Úrban! Szeretettel: Robi

e-lisa@freemail.hu

Erzsike, 2009.09.17 13:46

most olvastam a többi kommentet.

Kedves Zoltán! ne haragudj, de néztél már szét egy Istentiszteleten? mennyi férfit láttál? és kocsmában? mennyi nőt? - ennyit a sztereotípiákról.

többiben egyetértek. a legújabb pápa által kiadott enciklika, vagy hogy is nevezik, éppen a: mindent az én kezembe összpontosítsunk - jegyében hangzott. az eredetit még nem volt szerencsém végigolvasni, lehet fontosabb a Bibliát olvasni, amíg még van rá módunk, és hangos énekszóval dícsérni Istent kegyelméért.

e-lisa@freemail.hu

Cs.E., 2009.09.17 13:38

Kedves Marika!
örülök, hogy itt is megtaláltalak - a homloklebenyről akartam olvasni, de végül ide írok. a tegnapi imaórán egy megjelenés előtti könyvből olvasnak fel részleteket. most Amerika és a kis szarv uralomra töréséről. kevés időnk van!
Isten áldjon meg erővel, kitartással Téged, családodat, és hiszem, hogy ha előbb nem, fehér ruhában találkozni fogunk.

Erzsike

A fenevad bélyege

Gyuri, 2009.05.30 16:40

Kedves Marika..
Igen érdekes cikk de meg kell hogy mondjam ez teljes tévedés semmi köze nincs a szomatnak illetve a vasárnapnak a fenevad bélyegéhez. Na nézzük mit mind a Biblia .
Ime János jelenések könyvéből:


"És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. "

"Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek;"

Tehát a fenevad bélyegének összefüggésben kell lennie:
-A kereskedelemmel
-Egy totális és globális ellenőrző rendszerrel
Illetve jobb kéz vagy homlok ahogy az igében van.
Eddigi bizonyítékok alapján a legvalószínűbb egy bőr alá ültethető microchip amit már használnak különböző országokban és lassan elér hozzánk is.A chip Verichip névre hallgat egyenlőre csak az egészségügyben használják dee már megvan a banki azaz a változat ami nélkül nem lehet majd sem eladni sem venni .Mint tudjuk a globalizáció és abba az irányba halad hogy mindent egy kézbe adni.Ha lehet minél hamarabb beszüntetni a készpénzforgalmat és ez által mindent elektronikus uton fizetni ki a világ ebbe az irányba halad sajnos. És így válik valóra a prófécia:
Senki nem tud majd eladni vagy venni semmit hiszen készpénzforgalom nem lesz.Csak a beültetett microchippel lehet majd fizetni.
Továbbá egy másik igében kijelentődik hogy a bélyeget felvevőkön fekély támad.
A verichip lithiumot tartalmaz és ez ha megsérül valóban fekélyt okoz .
Ime a Verichip gyártó oldala.
http://www.verichipcorp.com

Remélem nem vóltam bántó.

Áldjon meg minket a mindenható Isten.
További szép napot kívánok önnek..

Üdv:
Gyuri