Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A „Napba öltözött asszony és a „Babilon „ nevű asszony

2011.05.28

 Jel.12/1 17,4-5Kép
És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona;
Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skárlátba, és megékesíttetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával,
És az ő homlokára egy név vala írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld útálatosságainak anyja.
 

1. Ki a NAPBA ÖLTÖZÖTT ASSZONY?   Katolikus egyház népegyházi teológiájában Máriával azonosítja, de a magas teológia szintbe ezt ő is csak a harmadik lehetőségnek tartja. A valóságot az ige mutatja meg nekünk, mivel tudjuk, hogy Isten sokszor használja az egyház jelképéül az asszonyt. (Napba öltözött asszony annak a messiási szabadításra váró újszövetségi gyülekezetnek a jelképe, amelynek körébe a Messiás megszületett). ”Azok, akik megtartják Isten parancsolatait.”A vajúdó asszony az ószövetségi egyház, hívő Messiás-váró maradékával azonosító, egyrészt, másrészt, mint ahogy az ige folytatódik „Jézus bizonyságtétele van”. Ezek világítanak, látják az ő jócselekedeteiket. A nap, hold, csillagok bolygó fényforrásai. Korszakokon át, szükség volt rájuk az égen, és szükséges volt lelki értelemben a földön, hogy világosságot árasszanak a sötétben a földön élőkre.

 2. MIKOR FELEL MEG ENNEK AZ EGYHÁZ?
   a) Hirdesd az igét - mondja Pál, akár alkalmatlan időben is. Aki nem ezt teszi, igazságtól fosztja meg a hallgatóságot.
    b) De isteni erő nélkül nincs haszna az igeismeretnek sem. Az elméleti igazság, nem elevenít meg senkit, nem szenteli meg a szívet.
    c) Csak Istentől árad szünet nélkül a szeretet.
    d) Ha folyamatosan igényeljük, csak akkor lehet folyamatosan a miénk is. Gondoljunk egy olyan lámpásra, amellyel szakadékos területen megyünk, és csak néha világít, mert az érintkezése nem mindig működik.(pl. Balga szüzek). Fáradhatatlanoknak, állhatatosaknak kell tehát lennünk.
 
3. Mivel a napba öltözött asszony az egyházat jelképezi, egyértelmű, hogy nem egyes emberek itt - ott világító szentjános bogár lámpásáról van szó, hanem hegyen épített város világosságáról. Gyülekezet szeretetközössége nélkülözhetetlen. Jézus első tanítványait ez jellemezte. A teljes odaszánással minden napon, egy akarattal végzett imádság, a testvérek iránti mérhetetlen szeretet. Krisztus mindannyiunkért meghalt, hogy mi is meghaljunk, önigazságunknak, önfelmagasztalásunknak, büszkeségünknek. A szelíd kedves magatartás egymás iránt is ugyan olyan kívánatos, mint az első tanítványok esetében. Szükséges nékünk is a felülről születés.
 
4. A megromlott egyház jelképe is az asszony. Az ige Babilont jelképét használja – hisz ott a támadt vágy először az emberi szívben, hogy Isten magaslatáig törjön. Ez az asszony egy veres fenevadon ülő, bíborban, bársonyban, skarlátban öltözött, drágakövekkel és gyöngyökkel ékesített dáma, akinek kezében aranypohár van, telve utálatossággal, paráznaságának tisztátalanságával. A hét utolsó csapást kitöltő angyalok egyike mutatja be őt János apostolnak, tehát egyértelműen a végidő egyházáról van szó. Az Isten igéjében hű egyház soha sem lép szövetségre világi hatalommal, mert ez az aki a hátán ül, és még diktálni is akarja az iramot és az irányt. Utálatosságai nem csak pogányokkal való összekapcsolódás, hanem az okkult, ezoterikus praktikák felhasználása is, amely a démoni világgal létesített kapcsolat jelzi. Parázna leányaival együtt részegítik a föld lakosait Ez a végidő glatalis vallási szövetsége.
 
5. Van-e szerepe az asszony öltözetének abban, hogy tömegeket vonz magához? „Ruha teszi az embert” A katedrálisok csendet parancsoló fensége, az áhítatos szobrok, az aranyozott díszek sokakat megtévesztenek. Jézus egyszerűsége „ábrázata” régen sem volt, ma sem  mindenkinek kívánatos. Gondoljunk a pápai gazdagságra, fényűzésre. Egy mondás: „Templomba mindenki hívővé válik, amíg innen ki nem megy”. A külsőségek vallása tetszetős a meg nem újult  embernek. Csak azok tudnak ellenállni ennek a befogadásnak, akik az igazság fundamentumán erősen állnak és akiknek szívét Isten Lelke megújította folyamatosan.
 
6. Azzal az egyházzal, amely a Bibliát nem tartja a hit zsinór mértékének, hanem mindenféle történelmi hagyományra és kigondolt emberi eszme talapzatára állítja, a végidő hívő maradékának nem lehet közössége.
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.