Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Halál - Lélek

2011.12.17

 

A pneuma szó 385-ször fordul elő Újtestamentumba, és  többféle jelentése van: pl szél, lélek, lelki ajándékok, megelevenítő szellem stb.
 
A ruach 442-ször fordul elő, és következőképpen van lefordítva: lehelet, szél, levegő, lélek, mely élővé tesz, álom lelke, alázatos szívű, bátorság, foglalatosság , lelki gyötrelem, hűvös, harag, kislelküség, irány stb.
 
A refes szó a Bibliában 745-ször fordul elő és több mint 40 különböző módon fordították mint: pl. lélek, személy, valaki, szív, lehelet, téged, testi-lelki, ember, emberi lélek, nép, kívánság, bosszú, barom, hulla stb.
 
A nösámá 24-szer fordul elő és a következő szavakkal van visszaadva: élet, lehelete, lélegzet, lehelet (ami Istené), lehelet ( amely által jég keletkezik), fuvallat (Istené, amely meggyújtja a máglyát), orra leheletének fúvása, amely által ’ megmutatkoznak a világ fundamentumai’) lélek, élő stb
 
A görög psziché  105 - szőr fordul elő, és ez is többféleképpen van fordítva: lélek, élet, halál stb.
 
Ha az emberi természetfeletti témánál egyszerűen rendületlenül a bibliai tudósításhoz tartjuk magunkat, akkor bámulatra méltó egység mutatkozik meg számunkra, amelynek a szépsége a bűn miatt ugyan elfátyolosodott, de a figyelmes kutató és megfigyelő előtt nem marad rejtve…
Az ember nem rendelkezik halhatatlansággal, hanem csak egyedül a teremtő. Ezek a szavak      „halhatatlanság” és a „halhatatlan” egyetlen egyszer sem fordul elő az Ótestamentumban. Az Újtestamentumba a halhatatlanság (Atanázia) csak három helyen van megemlítve. 
I.Tim. 6/15-16-ban csak egyedül Istennek van tulajdonítva.
„A mit a maga idejében megmutat ama boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak Királya és az uraknak Ura, Kié egyedül a halhatatlanság,”
„Egyedül” azt jelenti, hogy rajta kívül senki másé. A másik két helyen azt magyarázza, hogy a megváltott ember (mert I.kor 15-ben csak azoknak a feltámadásáról van szó, akik a Krisztuséi) a halhatatlanságot csak Jézus visszajövetelekor kapta meg. A halhatatlanság Isten adománya, amit feltámadás hajnalán kölcsönöz majd neki. I .Kor. 15/53-54
Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra.
Különös bátorságra van szükség ahhoz, hogy a léleknek halhatatlanságot tulajdonítsunk, amikor Isten szava kifejezetten és minden kivétel nélkül az hangsúlyozza, hogy csak egyedül az Úr rendelkezik azzal.
Valahányszor, ahol a Biblia a „lélek” vagy „elme-szellem” szavakat használja, soha sem áll mellette valami, ami halhatatlanságra, vagy pedig vagy pedig egy testtől független dolog létezésére engedne következtetni. Ehhez még egy felettébb meglepő tény is csatlakozik: a héber és a görög szavak, amik „lélek”-kel vagy „elme-szellem-értelem” szóval vannak visszaadva,1700-szor fordul elő a Bibliában, de egyetlen egyszer sincs mellettük a „halhatatlan” vagy „megsemmisíthetetlen” szó. A következtetés egyértelmű: sem léleknek, sem az emberi értelemnek (szellemnek) nincs halhatatlansága.
 
(Tobler Gusztáv: Nincs többé halál! Advent kiadó. Krattingen, 66-67, 81-82 oldal.)
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

oazisetterem@freemail.hu

(Zsámba Krisztina, 2014.04.10 16:24)