Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kezdetben, Isten törvénye, genezis

2008.02.29

Kép Genesis: Ádám és Éva még mentesek voltak az ilyen genetikai hibáktól.

 

 

Ha csak a Bibliára támaszkodunk minden elfogultság vagy különös bibliai ötletek nélkül és visszamegyünk a kezdetekhez, amikor csak az első generáció élt, akkor meg kell látnunk, hogy a férfiaknak el kellett venniük a leánytestvéreiket, különben nem létezne a következő generáció!

 

Isten törvényei

Sok ember azonnal visszautasítja azt a következtetést, hogy Ádám és Éva fiai és leányai összeházasodtak volna, arra hivatkozva, hogy a testvér házasság tiltott dolog. Ha tiltott dolog lett volna a rokonságon belüli házasság, akkor nem házasodhattak volna. Egy feleség már rokona volt a férjének a házassága előtt, mivel mindenki Ádám és Éva leszármazottja. A közeli rokonok közti házasság tilalma csak Mózes korától lett (Leviticus 18-20). A rokoni házasság nem volt Isten terve ellen (I.Móz 1-2. fejezete).

Emlékezzünk, Ábrahám felesége a féltestvére volt (I.Móz 20,12). Isten ezt a kapcsolatot megáldotta Izsákon és Jákobon keresztül. 400 évvel később viszont Isten már megtiltotta az ilyen házasságokat.

Ádám és Éva még mentesek voltak az ilyen genetikai hibáktól.

Amikor az első emberpárt Isten megteremtette, akkor ők fizikálisan tökéletesek voltak. Minden, amit Isten teremtett "igen jó" volt (I.Móz 1,31), így az ő génjeik hibátlanok voltak! De amikor a bűn belépett a világba (Ádám miatt - I.Móz 3,6; Róm 5,12), Isten megátkozta a világot, így a tökéletes teremtés fokozatosan degradálódik, aminek a következménye a szenvedés és a halál (Róm 8,22). Évezredek alatt ezek a degenerációk számos genetikai betegséget produkáltak az élőlényekben.

Káin az első generációban született. Ő (ahogy a testvérei is) már nem tökéletes génállományt kapott szüleitől (a bűn és az átok következtében), de ezek a hibák mégis igen csekélyek voltak (időközben felhalmozódtak). Amikor egy testvérpár akkoriban összeházasodott, igen kicsi volt az esélye annak, hogy gyermekeik komoly genetikai hibával szülessenek.

Mózes idejében (pár évezreddel később) már olyan degeneratív betegségek jelentek meg, hogy Isten szükségesnek látta, hogy megtiltsa a testvérek és a közeli hozzátartozók közötti házasságot (Leviticus 18-20).

Az I.Móz 3,20-ban azt olvassuk, hogy "És elnevezte az ember a feleségét Évának, mert ő lett az anyja minden élőnek." - más szóval minden ember Ádám és Éva leszármazottja. Így vált Éva az első nővé.

Ez azt is jelenti, hogy Káin felesége Ádám leszármazottja volt, és nem egy másik nemzetségből származó.

Káin volt Ádám és Éva első gyermeke (I.Móz 4,1). Az öccse Ábel (I.Móz 4,2) és Séth (I.Móz 4,25) az első generációhoz tartoztak.
Habár, csak ez a három fiúgyermek van megemlítve név szerint, de Ádámnak és Évának más gyerekei is voltak. Az I.Móz 5,4 azt állítja, hogy "Sét születése után Ádám nyolcszáz évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat." Ez a beszámoló nem említi, hogy mikor,de többen születhettek Sét születése előtti 130 év alatt.
Életük során Ádámnak és Évának sok fiú és leánygyermekük lehetett.
A Biblia nem tárja fel, hogy hány gyerekük volt, azonban a hosszú életükre való tekintettel (Ádám 930 évig élt - I.Móz 5,5), mindez lehetséges! Emlékezzünk, azt a parancsot kapták, hogy "Szaporodjatok és sokasodjatok" (I.Móz 1,28).
Ha csak a Bibliára támaszkodunk minden elfogultság vagy különös bibliai ötletek nélkül és visszamegyünk a kezdetekhez, amikor csak az első generáció élt, akkor meg kell látnunk, hogy a férfiaknak el kellett venniük a leánytestvéreiket, különben nem létezne a következő generáció!

Nem tudjuk megmondani, hogy Káin mikor házasodott meg, vagy hogy mikor lettek gyermekei, de teljes biztonsággal állíthatjuk, hogy voltak fiútestvérek, akik feleségül vették a húgukat az emberi történelem hajnalán.
"Ezután elment Kain az ÚR színe elől, és letelepedett Nód földjén, Édentől keletre. És Kain a feleségével hált, aki terhes lett, és megszülte Énókot. Majd várost épített Kain, és a fia nevéről Énóknak nevezte el." I.Móz 4,17
Korábban meghatároztuk, hogy minden ember - beleértve Káin feleségét is, - Ádám leszármazottja. Ez a vers nem azt állítja, hogy Káin Nód földjén talált magának feleséget.

Káin már házas volt, mielőtt Nód földjére költözött. Nem ott talált egy feleséget, hanem ott ismerte meg (szexuális értelemben - pl.: I.Móz 4,1).
Néhányan azt állítják, hogy sok embernek kellett léteznie a földön, sokkal többnek, mint Ádám és Éva leszármazottjainak, mert ha ez nem így lenne, akkor Káinnak nem kellett volna félnie, hogy megbosszulják tettét.
Ha valaki meg akarta volna bosszulni Ábel halálát, akkor az csak Ábel rokona lehetett. Az idegenek a bosszúval nem igazán törődhettek volna, így világos, hogy Káin nem egy másik nemzettől félt.

Másodszor Káin és Ábel is sokkal Ábel halála előtt születtek:
Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az ÚRnak, a föld gyümölcséből. (I.Móz 4,3)
Vizsgáljuk meg az "egy idő múlva" kifejezést. Tudjuk, Sét születése akkor történt, amikor Ádám 130 éves volt (I.Móz 5,3) és Éva úgy tekintett rá, mint akit Ábel helyett kapott (Sét név jelentése: pótlás; elrendelt, odahelyezett), így Káin születésétől Ábel haláláig körülbelül 100 vagy még több év telhetett el. Ez idő alatt számtalan gyermeke születhetett Ádámnak és Évának, sőt még unokáik is. Így Ábel halálakor már több generáció is élhetett.

Honnan jött a tudás?
Néhányan azt állítják, hogy ahhoz, hogy Káin várost tudjon építeni, szüksége volt tudásra.
Ádám és Éva leszármazottjai intelligens emberek voltak! Jubál hangszereket készített (I.Móz 4,21), Tubalkain vasat és rezet munkált meg (I.Móz 4,22).
Az erős evolucionista oktatás miatt, sokan úgy gondolják ma, hogy a mi generációnk a legintelligensebb, amely valaha is élt ezen a földön. De azért, mert repülőgépeink és computereink vannak, még nem jelenti azt, hogy azok is vagyunk. A modern technológia a tudás összegyűjtéséből származik. Azok vállaira támaszkodunk, akik előttünk már megtettek dolgokat.
Az agyunk 6000 éve szenved már (Ádám bűne és az átok következtében). Sokkal degeneráltabb a mi generációnk, mint a néhány évszázaddal ezelőttiek. Távolról sem vagyunk olyan intelligensek vagy leleményesek, mint Ádám és Éva gyermekei. A Biblia egy röpke bepillantást nyújt, hogy a kezdetekben ez hogyan is történt.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.