Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ószövetségi előkép

2008.04.17

Kép

 

 

Melyik ószövetségi elõkép ábrázolja szemléletesen a Meg­váltó testtélételének célját?

1Móz 28,11–14 • „ [Jákób] jutott egy helyre, ahol meghált, mivelhogy a Nap lement. Vett egyet annak a helynek a kövei közül, a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. Ál­mot látott: Íme, egy lajtorja (létra) volt a földön felállít­

va, melynek teteje az eget érte, és íme Isten angyalai fel és

alá jártak azon. Az Úr állt azon, és szólt: Én vagyok az Úr,

Ábrahámnak, a te atyádnak Istene, és Izsáknak Istene…

Tebenned és a te magodban áldatnak meg a föld minden

nemzetségei.” Jn 1,52 • „Mondta Jézus: Bizony, bizony mondom néktek,

mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget, és Isten an­

gyalait, amint felszállnak és leszállnak az Emberfiára.”

(Kit ábrázolt tehát a létra Jézus saját magyarázata szerint? Miért éppen abban a helyzetben kapta Jákób ezt a kijelentést?)

„Ebben a látomásban a megváltás terve tárult fel Jákób elõtt. Nem teljes egészében, hanem bizonyos részleteiben, amelyek ak­kor lényegesek voltak számára. A titokzatos létra, melyet Jákób álmában látott, ugyanaz volt, mint amelyre Jézus hivatkozott Nátánáellel folytatott beszélgetésében, amikor ezt mondta: »Meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint fel­szállnak és leszállnak az Emberfiára.« (Jn 1,52)

Mindaddig, amíg az ember nem lázadt fel Isten uralma ellen,szabadon érintkezhetett Istennel. Ádám és Éva bûne azonban elválasztotta a földet az égtõl, az ember nem lehetett többé kö­zösségben Alkotójával. A világ azonban mégsem maradt magá­ra reménytelenül. A létra jelképezi Jézust, az Istentõl rendeltKözbenjárót. Ha Õ nem hidalta volna át érdemei által a bûn okozta szakadékot, akkor a szolgáló angyalok nem érintkezhet­nének az elbukott emberrel. A gyenge és tehetetlen embert Krisz­tus köti össze a végtelen erõ forrásával.” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták, 182. o.)

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.